enet

Kasulikku nõu

Kasulikud lingid

Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava ning ehitamist ja ehitusprojekti käsitlevate õigusaktide kohaselt ega või tekitada ohtu inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale.

Ehitamisel soovitav tutvuda:

Seadused ja normid:

Registrid:

Liidud:

Ehitusteemalised foorumid: