enet

Tööohutus- ja järelevalve

Aaron Konsult tuleb appi ehitusega ja tootmisega tegelevatele väikefirmadele, kus tööliste arv on alla kümne inimese ja omanikel läbimata tööohutusalane koolitus või puudub tööohutusalane kontroll või töötajate  juhendamine.

Väikeettevõtte omanikul võib olla raske esitada  töötajale, kes on paljudel juhtudel pereliikmed või lähituttavad, tööohutusalaseid nõudmisi.  Kui töötajate tööohutusalane juhendamine ja kontroll jääb väljaspoolt ettevõtet-teenuse pakkuja ülesandeks – saab asutuse juht enam tegelda ettevõtte strateegilise juhtimisega. Paraneb tööohutus ja prognoosida võib tööõnnetuste vähenemist.