enet
 • Anname oma  panuse  töökeskkonnaalase tegevuse paranemisele ehituses ja tootmises, suurema kasutuslubade arvu varem ehitatud ehitistel ja ehitamise kvaliteedi paranemisse ehitatavatel objektidel.

 • Omanikujärelevalve

  Ehitusjärelvalve

  Omanikujärelevalvet peab tegema ehitise ehitamise alustamisest kuni ehitise kasutusloa saamiseni. Omanikujärelevalvet on vaja uusehitistel, ümberehitustel, juurdeehitustel ja renoveerimistöödel.

  VAATA LÄHEMALT

  Muinsuskaitseline järelevalve

  Muinsuskaitseline järelevalve

  Miljööaladel teostatavate hoonete renoveerimis- ja ümberehitustöödel on keelatud omavoliline hoonete välisilme (sh avatäidete muutmine või vahetamine, fassaadikujundus, rõdude ja lodžade kinniehitamine, värvimine) ja krundipiirete muutmine mistahes viisil.

  VAATA LÄHEMALT

  Tööohutus- ja järelevalve

  Tööohutus- ja järelvalve

  Tööohutuse – ja järelevalve teenus on suunatud ehitamise või väiketootmisega  tegelevatele firmadele ja üksikisikutele. Meie teenuse tulemusel paraneb tööohutus ja prognoosida võib tööõnnetuste vähenemist.

  VAATA LÄHEMALT

  Ehitusalane konsultatsioon ja järelevalve

  Aaron Konsult OÜ tegevusaladeks  on nõustamine ehitamise ja tööohutuse  küsimustes. Ettevõtte teenuste hulka kuuluvad omanikujärelevalve, muinsuskaitselise järelevalve ja töökeskkonna spetsialisti teenused. Teeme omanikujärelevalvet kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ümberehitustel korterelamutes. Omame  pikaajalist kogemust neis valdkondades.

  Ettevõtjal on korterelamute rekonstrueerimise meetme tehnilise konsultandi tunnistus.  Projekteerimis- ja ehitushangete korraldamine ning koordineerimine. Määruse tehnilised tingimused. Välispiirded ja fassaaditööd. Sisekliima nõuded. Ventilatsioonisüsteemid ja – tööd. Küttesüsteemid ja nede uuendamine. Taastuvenergialahendused.

  Ehitusalast konsultatsiooni ja järelevalvet on vajanud meie kliendid alates juhtumist kui naaber on ülakorrusele ehitusnõudeid eirates sansõlme ehitanud ja põhjustanud ulatusliku kahju kuni vajaduseni olla abiks korteri, äripinna, puurkaevu või eramu ehitusperioodil. 

  Esimesel juhtumil on vajalik teha kindlaks kahjude ulatus ja remonditööde mahud, teisel juhul jälgida ehitamise kvaliteeti, projektile vastavust ning vajadusel suhelda eritööde tegijatega ja kooskõlastada alati ette tulevaid muudatusi.

  Muinsuskaitselise järelevalves saame abiks olla eritingimuste  koostamisel ja järelevalvel muististe või miljööalas ehitiste remonditööde ajal.

   Töökeskkonna spetsialisti teenus vabastab  ettevõtte omaniku töökeskkonnaga seotud muredest. Juhendame töötajad,  koostame vajalikud muud dokumendid ja suhtleme tööinspektsiooniga.

  Kuulame meelsasti kõik teie ehitamise või renoveermise mured ja pakume parimaid lahendusi.

  Kirjuta e-postil: aaronkonsult@gmail.com

  Helista telefonil: +372 53 452 171