Aaron Konsult OÜ

Aaron Konsult OÜ  nõustab ehitamise, muinsuskaitse ja tööohutuse küsimustes. Ettevõtte teenused on omanikujärelevalve, muinsuskaitselise järelevalve ja töökeskkonna spetsialisti valdkond.

Teeme omanikujärelevalvet kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ümberehitustel korterelamutes. Omame neis valdkondades pikaajalist ja väärtuslikku kogemust. Ettevõtjal on korterelamute rekonstrueerimise meetme tehnilise konsultandi tunnistus.  Projekteerimis- ja ehitushangete korraldamine ning koordineerimine. Määruse tehnilised tingimused. Välispiirded ja fassaaditööd. Sisekliima nõuded. Ventilatsioonisüsteemid ja – tööd. Küttesüsteemid ja nende uuendamine. Taastuvenergialahendused.

Ehitusalast konsultatsiooni ja järelevalvet on vajanud meie kliendid alates juhtumist kui naaber on ülakorrusele ehitusnõudeid eirates sansõlme ehitanud ja põhjustanud ulatusliku kahju kuni vajaduseni olla abiks eramu, korteri, äripinna või puurkaevu ehitusperioodil. Esimesel juhtumil on vajalik teha kindlaks kahjude ulatus ja remonditööde mahud, teisel juhul jälgida ehitamise kvaliteeti, projektile vastavust ning vajadusel suhelda eritööde tegijatega ja kooskõlastada ette tulevaid muudatusi.

Muinsuskaitselise järelevalves saame abiks olla eritingimuste  koostamisel ja järelevalvel muististe või miljööalas ehitiste remonditööde ajal.

Töökeskkonna spetsialisti teenus vabastab  ettevõtte omaniku töökeskkonnaga seotud muredest. Juhendame töötajad,  koostame vajalikud dokumendid ja suhtleme tööinspektsiooniga.

Kuulame meelsasti kõik teie ehitamise või renoveermise mured ja pakume parimaid lahendusi.

Kirjuta meile e-postil: aaronkonsult@gmail.com

või helista telefonil: +372 53 452 171