Tööohutus- ja järelevalve

Aaron Konsult nõustab ja vajadusel tuleb appi ehitusega ning tootmisega tegelevatele väikefirmadele, kus tööliste arv on alla kümne inimese. Samas puudub tööohutusalane koolitus või tööohutusalane kontroll või töötajate  juhendamine.

Väikeettevõtte omanikul võib olla raske esitada  töötajale, kes on paljudel juhtudel pereliikmed või lähituttavad, tööohutusalaseid nõudmisi.  Kui töötajate tööohutusalane juhendamine ja kontroll jääb välise pakkuja ülesandeks, saab asutuse juht keskenduda ettevõtte strateegilise juhtimisele. Paraneb tööohutus ja prognoosida võib tööõnnetuste vähenemist.