Omanikujärelevalve (üldehitus)

Enne ehitamise alustamist määrab ehitise omanik omanikujärelevalve tegijaks omanikujärelevalve tegemise õigusega isiku, kes ei või olla sama ehitist projekteerinud või ehitav isik.

Omanikujärelevalve tegemise eesmärk on tagada:

  1. ehitusprojektikohane ehitamine
  2. ehitamise tehniliste dokumentide koostamine
  3. ehitustööde nõuetekohane kvaliteet

Omanikujärelevalvet peab tegema ehitise ehitamise alustamisest kuni ehitise kasutusloa saamiseni

Omanikujärelevalvet on vaja kõigil ehitustel, kus töö toimub projekti järgi. Ettevõtte teenuste tarbijad on eramajade omanikud, korteriühistud ning riigiasutused või kohalikud omavalitsused (ühiskondlikud hooned: lasteaiad, koolid, haiglad jne),  ärikliendid (äri-, lao- ja tootmishooned) ja ehituse peatöövõtjad (suuremad ehitusettevõtted).  Omanikujärelevalvet on vaja uusehitistel, ümberehitustel, juurdeehitustel ja renoveerimistöödel.

Teadaolevalt peab kõigil projekti järgi ehitatavail ehitistel olema omanikujärelevalve ja vormistatud kasutusluba. Järelevaataja jälgib ehitamise ajal vajalikke dokumentide vormistamist või koostab need ise. Enne kasutusloa taotluse esitamist omavalitsusele on järelevaataja kohustus kinnitada vajalikke dokumentide olemasolu ja nõuetele vastavust oma allkirjaga. Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse kinnitus, et ehitatud on vastavalt projektile ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud otstarbele.

Teenust pakutakse  EV seaduste  (Ehitusseadus ja Muinsuskaitseseadus)  ning neist tulenevate määruste ja teiste õigusaktide järgi. Teenuse osutamisel lähtutakse Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi 31.01.2011 jõustunud määruse “Omanikujärelevalve tegemise kord“  nõuetest.