Spordirajatiste ehitamisel projekti järgi on samuti nõutav omanikujärelevalve.

Oleme teinud omanikujärelevalvet mitmete Eesti linnade skateparkide ehitamisel.